Pros and Cons of mulch

Published by admin on

Днес ще Ви запознаем с предимствата и недостатъците на един процес, който е широко използван в селското стопанство и декоративното градинарство – мулчирането. То представлява покриване на терена около растенията със специален защитен слой, регулиращ водните и въздушни режими в повърхностния слой на почвата.

Има много причини, поради които е препоръчително да използвате мулч в градината си. Използването на мулч около вашите растения е необходимо за добрата изолация по време на неблагоприятни атмосферни влияния. Така например мулчът ще помогне на вашите насаждения да се справят със сезонните метеорологични условия, като задържи влагата в почвата по време на летните жеги и предотврати замръзването на корените поради зимния студ. Това е резултат от намаляване на изпаренията и предотвратяване на образуването на почвена кора, което води до подобряване на проникването и движението на водата и въздуха в почвата. Освен това мулчът не допуска уплътняване на почвата и я защитава от ерозия по време на проливни дъждове.

Снимка на органичен дървесен мулчКато следващо предимство от мулча трябва да изложим отличните резултати, които той постига в борбата с плевелите. Със сигурност плевенето не е от най-приятните дейности и изисква много търпение и усилия. Освен това, борбата с плевелите не е еднократен процес, а е свързана със системни и продължителни действия от страна на градинаря. Разбира се, на места могат да бъдат използвани различни хербециди, но така има вероятност наред с плевелите да унищожите и Вашите растения. И точно тук на помощ идва мулчът, който изключително добре успява да подтисне растежа на плевелите. А дори някой плевел да успее да проникне през слоя на мулча, то той ще е недоразвит, със слабо стъбло и неговото отстраняване няма да представлява трудност. От премахването на конкурентите на растенията зависи тяхното развитие, цялостният изглед на градината и  доброто настроение на стопанина. 

Изключително важно е да се знае, че органичният мулч може да подобри структурата на почвата. С гниенето си той се превръща в горен слой почва, а разлагането му е добавя хранителни вещества в нея.

Мълчът позволява влизане и работа в градината дори след дъжд, защото предотвратява образуването на кал, а освен това той може да се добави и с цел естетическо оформяне на вашата градина. 

Единственият недостатък е необходимостта от донасипване и обновяване на мулча, но на фона на предимствата този недостатък изглежда няма голямо значение.

Categories: Mulching