Предимства и недостатъци на мулчирането

Днес ще Ви запознаем с предимствата и недостатъците на един процес, който е широко използван в селското стопанство и декоративното градинарство – мулчирането. То представлява покриване на терена около растенията със специален защитен слой (дървесен мулч), регулиращ водните и въздушни режими в повърхностния слой на почвата.

Има много причини, поради които е препоръчително да използвате мулч в градината си. Използването на мулч около вашите растения е необходимо за добрата изолация по време на неблагоприятни атмосферни влияния. Така например мулчът ще помогне на вашите насаждения да се справят със сезонните метеорологични условия, като задържи влагата в почвата по време на летните жеги и предотврати замръзването на корените поради зимния студ. Това е резултат от намаляване на изпаренията и предотвратяване на образуването на почвена кора, което води до подобряване на проникването и движението на водата и въздуха в почвата. Освен това мулчът не допуска уплътняване на почвата и я защитава от ерозия по време на проливни дъждове.

Снимка на органичен дървесен мулчКато следващо предимство от мулча трябва да изложим отличните резултати, които той постига в борбата с плевелите. Със сигурност плевенето не е от най-приятните дейности и изисква много търпение и усилия. Освен това, борбата с плевелите не е еднократен процес, а е свързана със системни и продължителни действия от страна на градинаря. Разбира се, на места могат да бъдат използвани различни хербециди, но така има вероятност наред с плевелите да унищожите и Вашите растения. И точно тук на помощ идва мулчът, който изключително добре успява да подтисне растежа на плевелите. А дори някой плевел да успее да проникне през слоя на мулча, то той ще е недоразвит, със слабо стъбло и неговото отстраняване няма да представлява трудност. От премахването на конкурентите на растенията зависи тяхното развитие, цялостният изглед на градината и  доброто настроение на стопанина. 

Изключително важно е да се знае, че органичният мулч може да подобри структурата на почвата. С гниенето си той се превръща в горен слой почва, а разлагането му е добавя хранителни вещества в нея.

Мълчът позволява влизане и работа в градината дори след дъжд, защото предотвратява образуването на кал, а освен това той може да се добави и с цел естетическо оформяне на вашата градина. 

Единственият недостатък е необходимостта от донасипване и обновяване на мулча, но на фона на предимствата този недостатък изглежда няма голямо значение.

Как да мулчирате градината си?

Използването на правилния мулч помага за обогатяването на почвата, за запазване на водата в нея, за защита на растенията при екстремални температури и пречи на растежа на плевелите. В декоративен план мулчът добавя цвят и усещане за завършеност в пространството около растенията. Мулчирането като процес е достатъчно лесно за извършване, но е необходимо да знаете няколко особености, които ще Ви позволят в максимална степен да се възползвате от ползите на този защитен слой. Затова днес ще се опитаме в 9 точки да изясним как точно да бъде извършено мулчирането

1. Ранната или късната пролет (в зависимост от климатичните условия) е най-подходящото време за мулчиране на вашите насажденията. Преди мулчирането трябва да се убедите, че теренът е влажен. Като трябва да знаете, че пролетното мулчиране защитава растенията от прегряване и изсъхване през лятото. 

Средата на есента, когато почвата е още топла и наситена с влагата на есенните дъждове, е вторият важен период за мулчиране. Есенното мулчиране защитава растенията от измръзване на корените.

2. Най-напред трябва да изберете мулча, който ще Ви помогне за постигането на желаните от вас цели. Трябва да прецените  дали основно ще използвате мулча като средство за борба с плевелите, като средство за намаляне на изпарението, или просто за покриване на пътечка в градината. За постигането на всяка цел се използва различен органичен или неорганичен мулч, или пък смес от различни видове мулч. Трябва да знаете още, че определени видове мулч са подходящи за борба с плевелите, но затрудняват напояването на почвата, което означава, че тези видове не са препоръчителни за водолюбиви растения. Необходимо е предварително да се знае дали мулчът ще изпълнява и декоративна функция, или неговата цел ще е просто да покрие почвата около растенията и да я предпази от зимния студ. За да прецените кой вид мулч ще ви бъде максимално полезен или каква смес да използвате, може да се обърнете към екипа от специалисти на "Герми" ЕООД, които с удоволствие ще Ви предоставят компетентни съвети, подходящи за постигане на Вашите цели. 

3. След като сте извършили тези предварителни консултации относно необходимия Ви мулч, може да пристъпите към подготвянето на терена за мулчирането. Трябва да изчистите градината си от плевели, за да създадете благоприятни условия за борба на мулча с плевелите. Както знаете, мулча подтиска тяхното развитие, тъй като предотвратява навлизането на светлина до почвата. След като изчистите плевелите, трябва да обогатите почвата с подходящи торове и да окопаете леглата около растенията, ако има нужда от такива действия. Към етапа на подготовката се включва и точното очертаване на границите на терена, в които ще бъде положен мулча.

4. Следващата стъпка е свързана с набавянето на мулча. Определени материали като окапалите от дърветата листа и изсъхнала трева, може Вие сами да си съберете или заедно с останалите материали да си ги закупите от мулчферма "Герми", която предлага висококачествен мулч и максимална бързина на неговата доставка.

5. Около растенията мулчът трябва да поставя равномерно на слой 5-10 см. в зависимост от целите, за които той се използва. Мулчиращият материал трябва да бъде раздалечен от ствола на дърветата и храстите, около които се поставя, за да им се осигури нормален достъп до въздух и за да се избегне преовлажняването им. Необходимо е и обновяване на мулча веднъж годишно или поне на няколко години. Обновяването зависи от материала, който е използван.

Растения-солитери или пък плодни дръвчета и храсти се мулчират на слой 7-10 см, който да запълва проекцията на короната на земята, като не се допира до ствола на растението и не закрива мястото на облагородяване.

Ако пък желаете да защитите нови насаждения, то трябва да засаждате разсада на влажна почва, която е покрита с укривен градински материал, като правите дупка в него за всяко растение. Така мулчът ще защити разсада от пресъхване на корените, ще унищожи конкурентните плевели и ще предотврати атаките на вредителите.  

6. Разтелете мулча по начин, който да осигурява лек наклон, за да се оттича водата от мулчираната повърхност.

7. Ако искате да засеете ново растение върху мулчираната повърхност, първо премахнете мулча от определия район, в който ще извършвате засаждането, и тогава пристъпете към самото засаждане.

8. Органичният мулч се разлага и това налага неговото обновяване на няколко години. За целта може да изкопаете почвата и да положите нов слой с мулч или просто да положите новия слой върху стария. Може да се посъветвате със специалистите на "Герми" за случаите, в които се налага окоповане на почвате и след това полагане на нов слой мулч.

9. Ако сте затрупали растенията с мулч, за да ги предпазите от зимния студ, не забравяйте да ги откриете през пролетта!